צור ירון

11033 2 אות ראשונה צ F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר צור ירון F1 RTL 0 2