עריידי נעים

11033 2 אות ראשונה ע F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר עריידי נעים F1 RTL 0 2