סמל נאוה

11033 2 אות ראשונה ס F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר סמל נאוה F1 RTL 0 2