מגד מתי

11033 2 אות ראשונה מ F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר מגד מתי F1 RTL 0 2