לזר הדרה

11033 2 אות ראשונה ל F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר לזר הדרה F1 RTL 0 2