המבורגר ז'ן

ז'ן המבורגר הוא פיסיקאי צרפתי, מנתח נפרולוגי ומסאי ידוע-שם. הוא ידוע בין השאר, בזכות השתלת הכליה הראשונה שביצע בצרפת בנגר בן 16. ב-1955 יצר את הכליה המלאכותית הראשונה. ספרו "ברכת הרפואה" מתאר את המאבק הנועז שניהלו הוא וחבריו, שהוביל אל מיסוד ההשתלות כשיטה רפואית.
11033 2 אות ראשונה ה F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר המבורגר ז'ן F1 RTL 0 2