גילסטרפ ג'ון

11033 2 אות ראשונה ג F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר גילסטרפ ג'ון F1 RTL 0 2