בר-כוכב ישראל

11033 2 אות ראשונה ב F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר בר-כוכב ישראל F1 RTL 0 2