זנדבנק שמעון

11033 2 אות ראשונה ז F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר זנדבנק שמעון F1 RTL 0 2