באסאני ג'ורג'ו

11033 2 אות ראשונה ב F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר באסאני ג'ורג'ו F1 RTL 0 2