ח'לייפי ג'ורג'

11033 2 אות ראשונה ח F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר ח'לייפי ג'ורג' F1 RTL 0 2