כליף עופר

11033 2 אות ראשונה כ F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר כליף עופר F1 RTL 0 2