מוראקאמי הארוקי

הארוקי מוראקאמי, מן הבולטים בין הסופרים היפנים בני זמננו, נולד ביפן ב-1949. כתב עד כה כמה רומנים, שהעמידו אותו בשורה הראשונה של סופרי יפן בארצו ובעולם. "הפיל נעלם" הוא קובץ סיפוריו הראשון, שראה אור במקור בשנת 1993.

11033 2 אות ראשונה מ F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר הארוקי מוראקאמי F1 RTL 0 2