זקוביץ יאיר

פרופסור יאיר זקוביץ מכהן בקתדרה למרקא על שם האב טקצ'י בחוג למקרא באוניברסיטה העברית בירושלים. תחומי הוראתו ומחקרו הם המקרא כספרות, מחשבת המקרא והפרשנות היהודית הקדומה למקרא. פרופ' זקוביץ הינו מהאישים המרכזיים בחקר המקרא ובהוראתו בישראל. מפעלו המחקרי על המדרש הפנים-מקראי וזיקתו למדרש החוץ-מקראי מוצג בספרו בנושא זה שראה אור בספריית "ארון ספרים יהודי".

מספריו: "חיי שמשון: שופטים י"ג-ט"ז – ניתוח ספרותי ביקורתי", תשמ"ב; "גבה מעל גבה, ניתוח ספרותי של מלכים ב', פרק ה", תשמ"ה; "על תפיסת הנס במקרא", תשמ"ז; "רות" (מקרא לישראל), תש"ן; "And You Shall Tell Your Son, The Concept of the Exodus in the Bible”, 1991; "שיר השירים" (מקרא לישראל), תשנ"ב; "מבוא לפרשנות פנים מקראית", תשנ"ג; "יהושע" (עולם התנ"ך, יחד עם ג' גליל), 1994; "מקראות בארץ המראות", 1995; "דוד – מרועה למשיח", 1995; "כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב – על תחפושת וגמולה בסיפורי המקרא", 1998;  "משמיע שלום מבשר טוב – שבעה פרקי חזון לשלום ירושלים", תשס"ד; "לא כך כתוב בתנ"ך" (יחד עם א' שנאן), 2004; "אביעה חידות מימי קדם", 2005.
11033 2 אות ראשונה ז F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר יאיר זקוביץ F1 RTL 0 2