פאוְרֶלְיֶר נואל

11033 2 אות ראשונה פ F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר נואל פאוְרֶלְיֶר F1 RTL 0 2