אינקפן מיק

מיק אינקפן הוא סופר ילדים ומאייר שספריו זכו לפרסים רבים. ספרו "קיפר וגלגילון" שיצא בהוצאת עם-עובד דן בקורותיו של קיפר, אחת מדמויותיו האהובות והידועות.  
11033 2 אות ראשונה א F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר מיק אינקפן F1 RTL 0 2