בארנבוים דניאל

11033 2 אות ראשונה ב F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר דניאל בארנבוים F1 RTL 0 2