דיוויס קווין

11033 2 אות ראשונה ד F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר קווין דיוויס F1 RTL 0 2