קגן רוברט

11033 2 אות ראשונה ק F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר רוברט קאגן F1 RTL 0 2