הרטמן דוד

11033 2 אות ראשונה ה F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר דוד הרטמן F1 RTL 0 2