פרנקנשטיין קרל

11033 2 אות ראשונה פ F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר קרל פרנקנשטיין F1 RTL 0 2