בן-ישראל גדעון ורות

גדעון בן-ישראל – המכהן כיושב ראש הסתדרות הגימלאים בישראל – מביא לספר מי מפחד מהגיל השלישי את הנסיון העשיר שרכש במסגרת תפקידו.
פרופסור (אמריטוס) רות בן-ישראל – כלת פרס ישראל לחקר המשפט – העמידה לרשות המחקר בספר זה את התמחותה בתחומי זכויות האדם, העבודה והביטחון הסוציאלי במישור הבין-לאומי, ההשוואתי והמקומי. הספר יצא בהוצאת עם-עובד בשנת 2004 .

11033 2 אות ראשונה ב F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר גדעון ורות בן ישראל F1 RTL 0 2