סדן יוסף

פרופ' יוסף סדן נולד בתל-אביב. למד באוניברסיטה העברית בירושלים. פרופ' סדן מקדיש חלק ניכר מזמנו להוראת הספרות הערבית הקלסית, בעיקר באוניברסיטת תל-אביב. ספריו ומאמריו, עוסקים, בין השאר בחיי היום-יום ובהווי ובהומור של התרבות הערבית ובהתפתחות דימויים, מוטיבים וענייני קדושה ובספרות הערבית והעברית. הספר "לא אלף ולא לילה" ראה  אור ב"ספריה לעם" ב-2003.