"אין מדובר בספר היסטוריה צבאית. מהלכים צבאיים מתוארים בו בקצרה בלבד, כאשר השאלה המרכזית המעסיקה את המחבר אינה הסיבות לתבוסת הגרמנים, כי אם המניעים להמשך פעולתם גם כאשר לא הייתה ללחימה כל תכלית והתבוסה הפכה לעובדה מוגמרת."
יונתן אמיר,ערב רב,
ינואר 2013. "ככל ספריו, גם ספרו זה של קרשו מוליך למסקנות היסטוריות חשובות. הוא לא היסס מעולם להסיק כאלה החורגות מהמקום ומהזמן של האירועים הנבדקים ורלוונטיות גם למציאות רחבה יותר."
פרופ' דניאל בלטמן, הארץ,
אוקטובר 2012.

 "צעדת המוות. שלהם.
כבר בקיץ 44' ידעה גרמניה הנאצית שהובסה במלחמה, ובכל זאת לא ההינה לחשוב על כניעה. איאן קרשו, מי עם לא הוא, מסביר למה."
אסף מונד, ידיעות אחרונות,
אוקטובר 2012.

 "איאן קרשו חקר מדוע העם הגרמני לא התקומם נגד המשטר הנאצי גם לאחר שהיה ברור כי הוא מוליך אותו לאבדון, והוציא ספר מרתק על כרוניקה של קריסה."
ערן אלדד, מעריב,
ספטמבר 2012.

 "ההיסטוריון איאן קרשו חוקר בספרו החדש את פרפורי הגסיסה של הרייך השלישי ומודיע שהעיסוק שלו בגרמניה הנאצית תם אך לא נשלם."
אבנר שפירא, הארץ,
ספטמבר 2012.