"מגמות חברתיות עזות עולות אל פני השטח מסיפור לסיפור בקובץ "הסיפור האמריקאי הקלאסי" ויוצרות מארג מרתק מבחינה אמנותית ונושאתית. מדהימה היא מידת הרלוונטיות של הסיפורים לימינו אלה ולתרבות הישראלית."
תלמה אדמון, nrgמעריב,
אוקטובר 2012.


 
"משה רון, שערך את האסופה ותירגם את מרבית סיפוריה, השכיל לשלב בין הקאנוני לבין הלא מוכר, בין הצפון האמריקאי לבין הדרום, בין סיפורי האהבה לסיפורי המלחמה, ובין המשעשע לחמור הסבר."
נעם גיל, ספרים / הארץ,
יולי 2012.

 "האנתולוגיה 'הסיפור האמריקאי הקלאסי' משקפת את עליית הקפיטליזם האמריקאי במאה ה-19."
מוטי פוגל, ספרים / שכבר העיר,
יולי 2012.

 "אסופה שמחזירה את הכבוד לסיפור הקצר."
גלית דהן קרליבך, מקור ראשון,
יולי 2012

 מבחן הזמן: איך מביאים את אדגר אלן פו לקוראים של היום? ראיון עם משה רון.
יפתח אשכנזי, ספרות / nrg,
יולי 2012.