המלצות

סקירת הספר  בשם הילדים.
יעל גירון, סוקרים ספרים / חברה ורווחה, פברואר 2012