מסעות

עם עובד - באבא ג'י
בינינו הלבנטינים / בני ציפר
עם עובד - גורילות ודיפלומטיה / תמר גולן | תמר רון
עם עובד - געגועים לשינויים
עם עובד - הים הזקוף / אבשלום קווה
הרים ונהרות לעולם / דן דאור
עם עובד - חוויה ניו־זילנדית / שפרה הורן
עם עובד - חתונה אוסטרלית / נאוה סמל
עם עובד - מסע בסין האדומה / אלברטו מוראביה
עם עובד - מסעות בלי קנה מידה / משה גלעד
עם עובד - סוף הדרך / צור שיזף