מילונים, לקסיקונים, אנציקלופדיות

עם עובד - הזירה הלשונית / רוביק רוזנטל
עם עובד - חדוות הלשון / רוביק רוזנטל
עם עובד - ישראל 50 השנים / דוד שחם