שואה

עם עובד - אחי, לדוגמה / אווה טים
עם עובד - אירופה המהוללת והמקוללת / יעקב שביט
עם עובד - אישה בברלין / אלמונית
עטיפה - אל עיר נעורי / בנימין טנא
עם עובד - אמה ויגואר / אריקה פישר
עם עובד - אמריקה, היהודים ועליית הנאציזם / גולי נאמן ערד
עם עובד - ארץ מוצא: אוסטריה / רוברט שינדל
עם עובד - בריטניה ויהודי אירופה / ברנרד וסרשטיין
עם עובד - גטו וילנה / אברהם סוצקבר
עם עובד - גן החיים / אנטונינה ז'בינסקה
עם עובד - גרמניה הנאצית והיהודים / שאול פרידלנדר
גרמנים נגד גרמנים / משה צימרמן
עם עובד - הדיקטטורה הגרמנית / קארל דיטריך בראכר
עם עובד - הדיקטטורים / ריצ'רד אוברי
עם עובד - ההפוגה / פרימו לוי