ארון ספרים יהודי

עם עובד - אביעה חידות מני קדם / יאיר זקוביץ
עם עובד - אמונה על פרשת דרכים / דב שוורץ
עטיפה - אמנות ישראלית בת־זמננו / מרדכי עומר
עם עובד - דעת מאמינה / יהוידע עמיר
עם עובד - הבשר שברוח / דניאל בויארין
עם עובד - הרמב"ם / דוד הרטמן
עם עובד - הרמב"ן / חביבה פדיה
עם עובד - יהדות בתוך המודרניות / מיכאל מאיר
עם עובד - מדרש מרים / אלן פרנקל
עם עובד - מחקרי קבלה / גרשם שלום
עם עובד - מסיני לציון / דוד הרטמן
עם עובד - מסע בחלל הפנוי / דב אלבוים
עם עובד - רוח איש / אסא כשר