תעודה

עם עובד - המין האנושי / רובר אנטלם
השטינקר הטוב / ג'ימי ברסלין