קולנוע

עם עובד - במאים ואנשי קולנוע על הקולנוע
עם עובד - היהודי בקולנוע / עֹמר ברטוב
עם עובד - הקולנוע
עם עובד - הקולנוע כהיסטוריה / שלמה זנד
עם עובד - נוף בערפל / נורית גרץ וג'ורג' ח'לייפי
עם עובד - עקבות ימים שעוד יבואו / נורית גרץ ורז יוסף