מוזלים

עם עובד - המסע לאור כשדים / דוד שחר
עם עובד - הפרדס / יוסף בר יוסף
עם עובד - הבבון הבלונדי / יאנולם פן דה וטרינג
עם עובד - גם הדג ישיר / הלדור לכסנס
עם עובד - שש כנפיים לאחד / חנוך ברטוב
עם עובד - שמות / א. ראובני
עם עובד - שירה מקומית / חיים נגיד
עם עובד - רציפות ומרד / גרשם שלום
עם עובד - ראשיתה של הדמוקרטיה בישראל / יצחק גל-נור
עם עובד - קוסמולוגיה / ג'ון גריבין